Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach

 • Wyjdź z domu - bądź aktywny

  Celem ogólnym projektu „Wyjdź z domu – bądź aktywny” było zwiększenie szans na rynku pracy osób niepracujących, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

  Czytaj więcej

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach

  ul. Mikołaja Kopernika 9/5
  59–223 Krotoszyce
  tel/fax 76 8878-322

  Więcej

Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach.

Pragniemy przekazywać mieszkańcom Gminy Krotoszyce na bieżąco informacje dotyczące działalności Ośrodka oraz udzielanych świadczeniach z pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z Funduszu Alimentacyjnego.

Zapraszamy do korzystania z informacji zamieszczonych na naszej stronie.

Kierownik GOPS w Krotoszycach informuje:

przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:00 włącznie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres 2018/2019 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 r.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko dochód rodziny będzie wyliczany na podstawie roku bazowego 2017 z uwzględnieniem dochodu uzyskanego/utraconego.

 

DRUKI I INFORMACJE W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach informuje, że Uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. został ustanowiony rządowy program „Dobry start”. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia na okres 2018/2019 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 r.

Zgodnie z nowymi przepisami świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Zgodnie z nowymi przepisami rodzinom, w których urodziło się lub urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalną chorobą, zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Nie jest ono uzależnione od dochodów.
Szczegóły

Informujemy, że w siedzibie ośrodka znajduje się Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym czynny 2 razy w miesiącu od 14.00 do 16.00.

W grudniu 2018 r.: 06.12 i 20.12 (w godzinach od 14.00 do 16.00);

W Punkcie przyjmuje pani Krystyna Dąbrowska specjalista psychoterapii uzależnień, wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 76 8878322 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy pl. Słowiański 1 informuje o możliwości korzystania z BEZPŁATNYCH porad prawnych i wizyt u psychologa.

Porady udzielane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy pl. Słowiański 1 w budynek Starostwa Powiatowego pok. 355, III Piętro.

PRAWNIK przyjmuje: każdy czwartek od 15:30 do 17:00.

PSYCHOLOG przyjmuje: każda środa od 8:00 do 10:00 każdy piątek od 14:00 do 16:00.

Porady specjalistów udzielane będą po wcześniejszym umówieniu wizyty w pok. 353

lub telefonicznie 76 72-43-542, 76 72-43-467.

INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO: 1 tys. zł miesięcznie przez rok mogą otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które nie mogą skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego.

 

Kto może skorzystać ze świadczenia? Świadczenie rodzicielskie przysługuje rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Z nowego świadczenia mogą skorzystać: studenci, osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie), osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych. O przyznanie świadczenia mogą również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Informacje dotyczące zasiłku dla opiekuna z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

Szczegóły

Apelujemy o zwrócenie uwagi na osoby mieszkające w sąsiedztwie szczególnie osoby starsze i niepełnosprawne, o każdej niepokojącej sytuacji prosimy poinformować tutejszy Ośrodek osobiście lub telefonicznie 768878322.

Przestrzegamy przed wpuszczaniem do domu osób obcych podających się za pracowników różnych instytucji mogących wyłudzić środki finansowe.

Archiwum

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krotoszycach.

Szczegóły

W okresie ferii zimowych - w dniu 15.02.2017 r. - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach i Gminna Biblioteka w Krotoszycach organizują wyjazd autokarowy do Zdrojowego Teatru Animacji W Jeleniej Górze na przedstawienie „Mała Syrenka” H.CH Andersena.

Koszt wyjazdu 10 zł od rodziny. Zapisy dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krotoszycach w godz. 7:30 – do 15:30, tel. 76 8878322.

W imieniu wszystkich dzieci obdarowanych paczkami z okazji Świętego Mikołaja pragniemy podziękować panu Robertowi Kiljanowi - Sołtysowi Wsi Prostynia i Mieszkańcom Prostyni za życzliwość i dar dobrego serca. Paczki sprawiły dzieciom wiele radości.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Informujemy, że mieszkanka naszej Gminy, Daniela Nowakowska, zam. Wilczyce, zajęła II miejsce w konkursie plastycznym „MÓJ ŚWIAT – ISTOTY MI NAJBLIŻSZE” w kategorii wiekowej do lat 18.

Konkurs został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Legnicy.
Gratulujemy Danieli sukcesu i życzymy wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów.

Uchwała Nr XI/93/2012 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 30 kwietnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 - 2017

Do pobrania - Uchwała Nr XI/93/2012 (format PDF)

(14.01.2013 r.)

W roku szkolnym 2013/2014 po raz trzeci przyznane zostaną w ramach Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń” na rok szkolny 2013-2014 stypendia uczniom niepełnosprawnym ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół policealnych z terenu Dolnego Śląska. Nabór wniosków odbędzie się w terminie od dnia 27 maja 2013 r. do dnia 31 lipca 2013 r. (źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego)

Wszystkie informacje zamieszczone są na stronie:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/niepelnosprawni/aktualnosci/artykul/rusza-kontynuacja-programu-stypendialnego-sprawny-uczen/

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach
Wszelkie prawa zastrzeżone
ul. Mikołaja Kopernika 9/5 • 59–223 Krotoszyce • tel/fax 76 8878-322
Projekt i wykonanie Projektowanie i tworzenie stron www - encube