Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach

 • Wyjdź z domu - bądź aktywny

  Celem ogólnym projektu „Wyjdź z domu – bądź aktywny” było zwiększenie szans na rynku pracy osób niepracujących, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

  Czytaj więcej

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach

  ul. Mikołaja Kopernika 9/5
  59–223 Krotoszyce
  tel/fax 76 8878-322

  Więcej

Projekt systemowy „ Wyjdź z domu – bądź aktywny”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Podziałanie  7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Czas realizacji w 2014 r. : 01 stycznia 2014 r. - 31 grudnia 2014 r.

Realizatorem projektu systemowego „ Wyjdź z domu – bądź aktywny” był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach

Dnia 25 czerwca 2010 roku GOPS w Krotoszycach przystąpił do realizacji projektu pt. "Wyjdź z domu – bądź aktywny". Projekt ten realizowany był na podstawie przygotowanego wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 rozwój i upowszechnia nieaktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

W dniu 28 lutego 2013 r. został złożony wniosek dotyczący realizacji projektu w latach 2013 - 2014.

Celem ogólnym projektu „Wyjdź z domu – bądź aktywny” było zwiększenie szans na rynku pracy osób niepracujących, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Cele szczegółowe projektu w 2014 r.:

  1. Objęcie grupy 7 osób instrumentami aktywnej integracji, poprzez zastosowanie następujących instrumentów o charakterze aktywizacyjnym :
 • aktywizacja edukacyjna
 • aktywizacja zdrowotna
 • aktywizacja społeczna
 • aktywizacja zawodowa

2. Wykorzystanie nowych metod pracy socjalnej w kontraktach socjalnych przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach dla zapewnienia dostępu do działań aktywnej integracji.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu została wyodrębniona grupa 7 osób będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy Ośrodka.

  Z uczestnikami projektu został podpisany kontrakt socjalny zawierający działania z zakresu aktywnej integracji, takie jak :
 1. aktywizacja edukacyjna, w tym : skierowanie i sfinansowanie beneficjentom kursów, w celu zdobycia nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową,
 2. aktywizacja zdrowotna, w tym : skierowanie i sfinansowanie beneficjentom terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej,
 3. aktywizacja społeczna, w tym : skierowanie i sfinansowanie beneficjentom treningów kompetencji i umiejętności społecznych,
 4. aktywizacja zawodowa, w tym : organizacja i finansowanie usług wspierających w tym : trenera pracy, doradcy zawodowego.

Wobec każdej osoby objętej kontraktem socjalnym zastosowano co najmniej trzy instrumenty aktywnej integracji. W ramach stosowanych instrumentów zastosowano również wsparcie towarzyszące tj. zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, catering.

Projekt systemowy „ Wyjdź z domu – bądź aktywny” w 2013 r.

W dniu 22.09.2013 r. w Zespole Pałacowym w Krotoszycach odbyło się spotkanie integracyjne uczestników Projektu "Wyjdź z domu - bądź aktywny", ich rodzin oraz pracowników naszego Ośrodka. Rozkoszując się piękną pogodą, w otoczeniu jesiennej przyrody, miło spędziliśmy czas przy grillu. Wielu uczestników spotkania skorzystało również z możliwości kąpieli w basenie.

Zobacz zdjęcia ze Spotkania

Zdjęcia ze szkoleń, warsztatów realizowanych w ramach projektu "Wyjdź z domu - bądź aktywny" w 2013 r.

Projekt systemowy „ Wyjdź z domu – bądź aktywny” w 2012 r.

W dniu 21.11.2012 r. w Winnicy odbyła się konferencja podsumowująca edycję projektu systemowego „Wyjdź z domu – bądź aktywny” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechniania aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, którego realizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach.

Dziękujemy za udostępnienie sali w Winnicy i pomoc w przygotowaniu konferencji. Szczególne podziękowania kierujemy do pani Iwony Wesołowskiej - Radnej Gminy Krotoszyce oraz pani Elżbiety Lichwy - Sołtysa Wsi Winnica.

Czytaj więcej

Zdjęcia ze szkoleń, warsztatów realizowanych w ramach projektu "Wyjdź z domu - bądź aktywny" w 2012 r.

Projekt systemowy „ Wyjdź z domu – bądź aktywny” w 2011 r.

W dniu 28.11.2011 r. odbyła się konferencja podsumowująca edycję projektu systemowego „Wyjdź z domu – bądź aktywny”. W konferencji uczestniczyła Pani Beata Castañeda Trujillo, Wójt Gminy Krotoszyce, Pani Barbara Oleś, Kierownik GOPS w Krotoszycach, osoby biorące udział w tegorocznej edycji projektu oraz pracownicy GOPS w Krotoszycach.

Czytaj więcej

Zdjęcia ze szkoleń realizowanych w ramach projektu "Wyjdź z domu - bądź aktywny" w 2011 r.

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach
Wszelkie prawa zastrzeżone
ul. Mikołaja Kopernika 9/5 • 59–223 Krotoszyce • tel/fax 76 8878-322
Projekt i wykonanie Projektowanie i tworzenie stron www - encube